Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

ANKETA: Jak využíváte elektronické informační zdroje?

1. Víte o tom, že Knihovna UP nabízí přístup k elektronickým informačním zdrojům na adrese: http://ezdroje.upol.cz?

2. Vyhledáváte odborné informace v databázích, které jsou přístupné v síti UP (EBSCO, ProQuest, JSTOR, ScienceDirect, Literature Online, SpringerLink atd.)?

3. Pokud ano, které databáze využíváte (zaškrtněte všechny možnosti, které využíváte)?

 

4. Jak s odbornými databázemi pracujete (zaškrtněte všechny možnosti, které využíváte)? 

5. Jak přistupujete k databázím, které UP poskytuje?

6. Zúčastnil jste se někdy seminářů o EIZ, které Knihovna UP nabízí?

7. Využíváte služeb MVS (meziknihovní výpůjční služby)?

8. Jestli databáze v síti UP nevyužíváte, napište, prosím, proč (vypište, prosím, všechny možnosti)?

9. Pokud databáze v síti UP nepoužíváte, kde odborné informace získáváte (zaškrtněte všechny možnosti, které využíváte)?

10. Měli byste zájem o rozšíření nabídky databází v síti UP?

Jste:

Pracujete / studujete na:

Vážení akademičtí pracovníci, vážené studentky, vážení studenti, obracíme se na Vás s prosbou o zodpovězení následujících otázek, kterými chceme zmapovat vyžívání databází (elektronické informační zdroje), které UP předplácí. Vyplnění formuláře je jednoduché a nezabere Vám více než 10 minut času. Šetření je samozřejmě anonymní.

V případě, že nevyplníte online verzi této ankety, jsou k dispozici v Knihovně na Zbrojnici i na pobočkách tištěné varianty ankety, které můžete vhazovat do připravených schránek. Děkujeme Vám za spolupráci.

                                                                                                Pracovníci Knihovny UP

Jste:

Používám multivyhledávač EBSCO Discovery Service na vstupní stránce Portálu EIZ

Používám citační databáze na platformě Web of Knowledge nebo Scopus

Používám multioborové databáze EBSCO nebo ProQuest

Používám přírodovědné databáze jako ScienceDirect, SpringerLink nebo Wiley

Používám lékařské databáze jako Medline, PubMed apod.

Používám humanitní nebo společenskovědní databáze jako Literature Online, JSTOR atd.

Vyhledávám v databázích, pročítám, listuji časopisy a stahují plné texty článků

Zjišťuji impakt faktory časopisů a hledám zdroje, kde bych mohl publikovat

Využívám alert a další služby, které databáze umožňují po registraci

Exportuji si záznamy do citačních manažerů pro další práci

Z domova (VPN připojení nebo Shibboleth)

V síti UP (vlastní pracoviště, Knihovna UP, koleje apod.)

Vstup pracovníka Knihovny UP do výuky

Samostatné školení ve Zbrojnici nebo jiné pobočce Knihovny UP

Individuální konzultace v Knihovně UP

Ano, v Knihovně UP

Ano, ve Vědecké knihovně v Olomouci

Ne, tuto službu nepotřebuji

Ne, tuto službu neznám

Zaměstnanec

Vyučující

Student (DSP)

Student (Bc./ Mgr.)

Necítím potřebu, plně si vystačím s jinými zdroji informací

Nevím, ve kterých databázích hledat informace, které potřebuji

Nemám čas se učit v databázích vyhledávat

Kvůli jazykové bariéře

Informace v databázích jsou pro mou potřebu příliš odborné

Vyhledávací prostředí je příliš složité, neorientuji se v něm

Informace z mého oboru nejsou v databázích, které má UP zakoupené

Nevím, že databáze UP hradí a že jsou pro mne k dispozici

Odborné časopisy a knihy v online i tištěné podobě

Research Gate, Academia.edu apod.

Elektronické katalogy knihoven (Knihovna UP, VKOL, JIB, souborné katalogy atd.)

Odborníci, kolegové na tuzemským institucích nebo v zahraničí

Google nebo Google Scholar

FF

PF

PdF

CMTF

PřF

FTK

FZV

LF

RUP

Používám právnické databáze (ASPI, Beck-Online, Codexis)